Contact Us

联系我们

Address: No.one of 21,Dayuan Shihu Junmin Road ,Baiyun District, Guangzhou,China
Contact: Mr. Wang

Tel:+86 13822209920 , 020-36710918
Fax: 020-36716808
Mailbox:  lianyi@Fillingmachine-lianyi.com